GRAF - Eu jednotka v produkcii systémov na využívanie dažďovej vody

GRAF disponuje viac ako štyridsaťročnou skúsenosťou vo vývoji a výrobe obzvlášť kvalitných umelohmotných produktov. V oblasti zberných nádrží na dažďovú vodu z umelej hmoty sme dnes lídrom na nemeckom trhu.
Viac informácií
 

VYUŽÍVANIE DAŽĎOVEJ VODY - ÚSPORA A EKOLÓGIA

Voda je drahocenný tovar. Aj napriek tomu, že je spotreba konštantná alebo dokonca mierne klesajúca, je suma za ročné vyúčtovanie vodného a stočného každý rok vyšší. Dôvodom neustále sa zvyšujúce ceny sú zvyšujúce sa náklady na čistenie pitnej vody a likvidáciu odpadových vôd.
Viac informácií
 

Kanalizačné a vodárenské systémy Zvolen

Spoločnosť KG-Systém s.r.o. bola založená v roku 2003. Je dynamický subjekt, ktorý sa od svojho vzniku zaoberá predajom  prefabrikátov z polymérbetónu, kanalizačných, drenážnych a vsakovacích systémov, odlučovačov ropných látok, čistiarní odpadových vôd a kompozitných materiálov / rošty, profily a kompletné výrobky z kompozitu.

Spoločnosť predáva prefabrikáty vysokej kvality z polymérbetónu – najmä prvky odvodňovacích líniových systémov, obrubníkové odvodnenie a odvodnenie pre mosty. Celý sortiment polymérbetónov je vyrábaný špecializovanou firmou Systemy i Technologie Sp. z o.o., čo nám dovoľuje byť flexibilný a veľmi rýchlo realizovať veľké aj atypické zákazky.

Všetky výrobky sú v súlade s normami a smernicami CE, líniové odvodňovacie systémy spĺňajú európske  normy STN EN 1433:2002, zatiaľ čo mostové odvodňovacie systémy majú technické osvedčenia schválené (Výskumný ústav ciest a mostov) vo Varšave a Prahe. Firma KG-Systém s.r.o. v spolupráci s výrobcom firmou Systemy i Technologie Sp. z o.o. ktorá je absolútnym lídrom vo výrobe mostových rímsových dosiek, ako prvá začala v Slovenskej a Českej republike propagovať a distribuovať tento typ riešenia.  Dnes ponúka širokú škálu mostových rímsových dosiek z polymérbetónu v rôznych tvaroch a farbách, ktoré vyhovujú potrebám moderného projektovania a výstavby.