DRENÁŽNE ŠACHTY A PRÍSLUŠENSTVO


Ako príslušenstvo k drenážnym systémom ponúkame kontrolné a čistiace šachty DN 300 podľa normy DIN 4095. Sú koncipované pre bezproblémové pripojenie na odvodňovací a drenážny systém, univerzálne použiteľné a vhodné i k dodatočnej inštalácii. Výšku týchto šácht s profilovanou stenou sa jednoducho dá prispôsobiť podmienkam na stavbe za pomoci predlžovacieho kusu a spojovacích segmentov. Šachtu je možné ukončiť poklopom tr. A 15 kN opatreným detskou poistkou alebo poklopom príslušnej nosnosti B 125 kN, C 250 kN, D 400 kN.
prislusenstvo